ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ ΜΟΝΟ την ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Κάντε κράτηση της ΔΩΡΕΑΝ σας συλλογής αποθήκευσης Πιστεύουμε ότι πληρώνετε μόνο για αυτό που αποθηκεύετε και προσφέρετε ευέλικτα σχέδια, τα οποία γίνονται πιο φτηνά όσο περισσότερο αποθηκεύετε και όσο περισσότερο αποθηκεύετε.

ΠΟΤΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΦΥΛΑΞΕΤΕ; Αβέβαιος? Επιλέξτε 1 μήνα και ακολουθήστε το μηνιαίο κυλιόμενο πρόγραμμα.

1 MONTHS STORAGE PLAN

Book your storage for as little or as long as you need with our simple pay-as-you-store. Book your free collection anytime. We can redeliver to any address in the UK.You only pay for what you actually end up storing with us, and can amend your storage up to 10am the working day before your collection. After the first month storage we will invoice you for any additional storage based on the monthly price.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ.

2 MONTHS STORAGE PLAN

Book your storage for 2 months. Book your free collection anytime. We can redeliver to any address in the UK.You only pay for what you actually end up storing with us, and can amend your storage up to 10am the working day before your collection.

3 MONTHS STORAGE PLAN

Book your storage for 3 months. Book your free collection anytime. We can redeliver to any address in the UK.You only pay for what you actually end up storing with us, and can amend your storage up to 10am the working day before your collection.

4 MONTHS STORAGE PLAN

Book your storage for 4 months. Book your free collection anytime. We can redeliver to any address in the UK.You only pay for what you actually end up storing with us, and can amend your storage up to 10am the working day before your collection.

5 MONTHS STORAGE PLAN

Book your storage for 5 months. Book your free collection anytime. We can redeliver to any address in the UK.You only pay for what you actually end up storing with us, and can amend your storage up to 10am the working day before your collection.

6 MONTHS STORAGE PLAN

Book your storage for 6 months. Book your free collection anytime. We can redeliver to any address in the UK.You only pay for what you actually end up storing with us, and can amend your storage up to 10am the working day before your collection.

LONG TERM STORAGE PLAN

Request a personalised quotation for long term storage. Book your free collection anytime. We can redeliver to any address in the UK.You only pay for what you actually end up storing with us, and can amend your storage up to 10am the working day before your collection.